Home » Arabowie by Janusz Danecki
Arabowie Janusz Danecki

Arabowie

Janusz Danecki

Published December 2001
ISBN :
Hardcover
432 pages
Enter the sum

 About the Book 

Janusz Danecki (ur. 6 października 1946 w Katowicach) jest polskim arabistą i islamistą, językoznawcą i literaturoznawcą. Pracuje w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.W latach 1964-1969 studiował arabistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Był uczniem prof. Józefa Bielawskiego. W roku 1971 przebywał na Uniwersytecie Kairskim i Uniwersytecie Al-Azhar. Następnie w 1976 obronił doktorat z zakresu językoznawstwa arabskiego, a w 1982 habilitował się z zakresu klasycznej kultury arabskiej i muzułmańskiej. Od 1989 posiada tytuł profesora.W latach 1982-2006 był kierownikiem Zakładu Arabistyki i Islamistyki UW, którego pracownikiem naukowym jest do dzisiaj. Prowadzi zajęcia z zakresu językoznawstwa arabskiego, dialektologii języka arabskiego, islamistyki oraz muzułmańskiej myśli politycznej. Od 2006 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Filologicznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W roku 1993 założył czasopismo naukowe Studia Arabistyczne i Islamistyczne o zasięgu międzynarodowym. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.Janusz Danecki jest tłumaczem literatury arabskiej klasycznej i współczesnej, a także literatury specjalistycznej (orientalistycznej) z języków europejskich takich jak: niemiecki, angielski, francuski. Poza wyżej wymienionymi językami europejskimi zna jeszcze m.in. rosyjski, hiszpański, włoski, szwedzki oraz fiński. Dodatkowo posiada podstawową znajomość kilku języków orientalnych: suahili, hebrajski, birmański, perski, turecki oraz urdu.Danecki wraz z dr Jolantą Kozłowską jako pierwsi w Polsce napisali Słownik arabsko-polski (Warszawa 1996), który charakteryzuje się nietypowym układem haseł w porównaniu do innych słowników arabskich. Autorzy ułożyli wszystkie hasła alfabetycznie, a nie rdzeniowo. Druga część słownika - polsko-arabska nie została dokończona, a poszczególne jej części są dostępne w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Danecki napisał też dwutomową pracę pt. Gramatyka języka arabskiego (Warszawa 2001). Z zakresu islamistyki najbardziej znana jest książka Podstawowe wiadomości o islamie (Warszawa 2008), która do tej pory jest największym studium na temat islamu w Polsce. Janusz Danecki jest także autorem ponad stu artykułów naukowych w wielu czasopismach międzynarodowych.